Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Mostostal Płock dostarczy i zamontuje rurociągi w Terminalu LNG w Świnoujściu

29 sierpnia 2022

Mostostal Płock wykona część prac zw. z rozbudową części lądowej terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

29 sierpnia 2022 r. Mostostal Płock zawarł z konsorcjum PORR (lider) i TGE Gas Engineering GmbH (Partner) kontrakt na kompletną i kompleksową prefabrykację i montaż rurociągów dla rozbudowy części lądowej Terminala LNG w Świnoujściu. Mostostal Płock wykona również zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów, a także montaż armatury, oprzyrządowania, podpór, zaworów i urządzeń technologicznych.

- Mostostal Płock jest jedną z najbardziej doświadczonych firm realizujących strategiczne inwestycje związane z bezpieczeństwem energetycznym. Po sprawnie i terminowo zakończonym kontrakcie zw. z rozbudową baz PERN, przystępujemy do kolejnego zadania. Nasz udział w rozbudowie terminala w Świnoujściu opierać się będzie na prefabrykacji i montażu rurociągów - mówi Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock. - Nasze zadanie możemy wykonać dzięki stale wzmacnianemu potencjałowi produkcyjnemu, obejmującemu także nasz zakład produkcyjny w Płocku.

Szczegóły podpisanego kontraktu

Termin zakończenia całości świadczenia: 16.07.2023
Wartość umowy: 58 897 000,00 PLN netto
Termin płatności faktur: 30 dni
Okres gwarancji: 84 miesiące + 60 dni począwszy od wydania Świadectwa Przejęcia przez Inwestora, przy czym Strony uzgodniły, że zabezpieczenia ustalone w Umowie zostaną wniesione przez Podwykonawcę na okres rękojmi i gwarancji 60 miesięcy + 60 dni począwszy od wydania Świadectwa Przejęcia przez Inwestora, jednakże Podwykonawca jest zobowiązany do świadczeń wynikających 
z gwarancji i rękojmi przez okres 84 miesięcy + 60 dni począwszy od wydania Świadectwa Przejęcia przez Inwestora. 
Wysokość zabezpieczenia dobrego wykonania Umowy: 15%
Wysokość zabezpieczenia dobrego wykonania na okres gwarancji i rękojmi (60 miesięcy + 60 dni), 
po odbiorze świadczeń przez Inwestora: 10%