Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Historia

1963
1963
Płockie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych

Powstanie Płockiego Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych na potrzeby budującej się rafinerii płockiej.

Okres realizacji: 01.01.1963 r.

1970
1970
Zakończenie budowy nowej siedziby firmy

Zakończenie budowy nowej siedziby firmy PPKSiUP przy ul. Targowej 12, biurowca, hal produkcyjnych i składowisk Zakładu Produkcji Konstrukcji, warsztatów Bazy Sprzętu i Transportu oraz magazynów wraz z bocznicą kolejową.

Okres realizacji: 1970 r.

1993
1993
Przekształcenie własnościowe PPKSiUP w pracowniczą spółkę akcyjną Mostostal Płock S.A.

Okres realizacji: 01.01.1993 r.

1998
1998
Utworzenie spółki CENTROMOST i debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych

Zakupienie 50% majątku Płockiej Stoczni Rzecznej i utworzenie wraz z Centromorem S.A. spółki CENTROMOST, Od czerwca 1998 do marca 2011 poszerzenie oferty Mostostalu Płock S.A. o stalowe jednostki pływające.

Okres realizacji: 05.06.1998 r. - 02.03.2011 r.


Debiut Mostostalu Płock S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, pozyskanie Inwestora Strategicznego – Mostostal Warszawa S.A.

Okres realizacji: 15.09.1998 r.

1999
1999
Wejście do Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa

Okres realizacji: 01.1999 r.