Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa
Poland Best Employers 2022 - 2024
Mostostal Płock S.A.

Szkolenia dla spawaczy

Kontakt dla Kandydatów

Ireneusz Matlęga
Główny Spawalnik

T: +48 24 367 13 22, KOM: +48 609 834 930
E: Ireneusz.matlega|mostostal-plock.pl| |Ireneusz.matlega|mostostal-plock.pl

Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8-15

 

Szkolenie z możliwością zatrudnienia

Działający w Mostostalu Płock S.A. na podstawie Poświadczenia wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy oferuje egzaminowanie (przedłużanie i rozszerzanie uprawnień) oraz szkolenia na kursach spawania w następujących metodach spawania:

  • 111 – spawanie ręczne elektrodami otulonymi
  • 135 – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
  • 136 – spawanie drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych
  • 141 -  spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych
  • 311 – spawanie gazowe
  • 121 – spawanie łukiem krytym

Kandydaci do uczestnictwa w kursach muszą spełniać następujące wymagania:

  1. mieć ukończone 18 lat
  2. posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności spawania

Zajęcia praktyczne prowadzą instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający dyplomy Europejskiego Instruktora Spawalniczego (EWP). Zajęcia teoretyczne prowadzą inżynierowie spawalnicy posiadający dyplomy Europejskiego i Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika EWE/IWE

Kurs kończy się egzaminem, po którym kandydat otrzymuje zaświadczenia kwalifikacyjne oraz uprawnienia wydane odpowiednio przez UDT i Jednostkę Notyfikowaną UDT-CERT.

Dla osób, które wykażą duże zaangażowanie i potencjał możliwe jest zatrudnienie w Mostostalu Płock S.A.

Szkolenie z możliwością zatrudnienia


Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres

E:  Ireneusz.matlega|mostostal-plock.pl| |Ireneusz.Matlega|mostostal-plock.pl

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.".