Zbiorniki Pośrednie Projektu DCU

Pojemność zbiorników: 5 000, 10 000 m3
Termin realizacji: 2016-2017

Nazwa Projektu: Zbiorniki Pośrednie Projektu DCU

Okres realizacji: 2016-09-2017-12

Klient: Grupa Lotos

Zakres Projektu: 

  • Zaprojektowanie i wybudowanie 2 zbiorników:
    • 5.000 m3 – 309T
    • 10.000m3 – 500 T
  • Prace Budowlane
  • Zakres Mechaniczny
  • Zakres AKPiA
Wybrane realizacje