Prace na Instalacji Visbreakingu w zakładzie PKN Orlen w Płocku

Wartość kontraktu: 18,2 mln zł netto
Termin realizacji: 31.08.2022

15 czerwca 2021 r. Mostostal Płock podpisał z Naftoremontem-Naftobudową umowę na wykonanie szeregu prac w ramach zadania wykonywanego na Instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku. 

Prace zlecone Mostostalowi Płock związane są z montażem, antykorozją, izolacjami, próbami, czyszczenienie, suszeniem, PMI i wprowadzeniem do systemu SZEOR - rurociągów na estakadach wraz z ogrzewaniem parowym, konstrukcjami wsporczymi i zamocowaniami. Projekt realizowany będzie w ramach zadania inwestycyjnego nr 11241 pn. "Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku."

W instalacji Visbreakingu pozostałość próżniowa, która dotąd wykorzystywana była do produkcji ciężkich olejów opałowych czy asfaltu, będzie przetwarzana na produkty wysokomarżowe – benzynę i olej napędowy. Oznacza to, że rafineria będzie mogła prowadzić jeszcze bardziej pogłębiony przerób ropy naftowej, a tym samym uzyskiwać większe o kilka punktów procentowych ilości paliw z baryłki niż dotychczas.

Szczegóły zawartego kontraktu
Termin zakończenia i rozliczenia umowy: 31.08.2022.
Wartość umowy wynosi 18,2 mln zł netto.
Okres gwarancji:
- na opracowaną dokumentację i roboty - 37 miesięcy,
- na powłoki antykorozyjne i lakiernicze, zabezpieczenie p.poż. konstrukcji, powłoki chemoodporne (jeśli występują) - 49 miesięcy,
- na dostarczone urządzenia - zgodnie z gwarancją producenta, nie mniej niż 24 miesiące.

Wybrane realizacje