Modernizacja Instalacji Hydrokrakingu dla PKN ORLEN S. A.

Wartość kontraktu: 14,35 mln zł netto
Termin realizacji: 20.06.2023 r.

8 lutego 2023 r.  Mostostal Płock podpisał umowę podwykonawczą z firmą KTI Poland S.A. na wykonanie prac budowlano – montażowych w branży budowlanej wraz z pracami pomocniczymi i dostawą wymaganych urządzeń i aparatów oraz materiałów w ramach projektu 32145 „Modernizacja Instalacji Hydrokrakingu” dla PKN ORLEN S. A.

Szczegóły dotyczące zawartego kontraktu

Wartość umowy: 14,35 mln zł netto.

Okres gwarancji:

- na wykonane roboty i użyte materiały – 36 miesięcy,

- na dostarczone i zamontowane urządzenia – 24 miesiące.

Termin zakończenia i rozliczenia umowy: 20.06.2023 r.

Wybrane realizacje