Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa
Poland Best Employers 2022
Poland Best Employers 2023

Kontroler Jakości

Świnoujście woj. Zachodniopomorskie

Kontroler Jakości

Miejsce pracy: Świnoujście

Twój zakres obowiązków

 • Kontrola jakości dostaw materiałowych
 • Kontrola produkcji warsztatowej (prace montażowe i spawalnicze)
 • Kontrola produkcji na budowach (prace montażowe i spawalnicze)
 • Kompletacja dokumentów jakościowych
 • Tworzenie dokumentacji powykonawczej
 • Uczestniczenie w odbiorach wewnętrznych i zewnętrznych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie min. średnie techniczne
 • Umiejętność obsługi podstawowych urządzeń pomiarowych
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego
 • Posiadanie doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Posiadanie uprawnień VT-2
 • Prawo jazdy kat.B

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w stabilnej i renomowanej firmie
 • Współpraca wśród najlepszych specjalistów w branży
 • Szkolenia i kursy
 • Możliwość zdobycia wymaganych uprawnień
Benefity
Dofinansowanie<br />
zajęć sportowych Dofinansowanie
zajęć sportowych
Prywatna<br />
opieka medyczna Prywatna
opieka medyczna
Dofinansowanie<br />
szkoleń i kursów Dofinansowanie
szkoleń i kursów
Ubezpieczenie<br />
na życie Ubezpieczenie
na życie
Spotkania<br />
intergracyjne Spotkania
intergracyjne
Brak<br />
dress code’u Brak
dress code’u
Parking<br />
dla pracowników Parking
dla pracowników
Dodatkowe<br />
świadczenia socjalne Dodatkowe
świadczenia socjalne
Karty<br />
przedpłacone Karty
przedpłacone
Bony<br />
towarowe Bony
towarowe
Fofinansowanie biletów<br />
do kina, teatru Fofinansowanie biletów
do kina, teatru
Dofinansowanie<br />
wakacji dzieci Dofinansowanie
wakacji dzieci
Paczki<br />
świąteczne Paczki
świąteczne
Uwagi
Wysyłając do nas swoje cv prosimy o zamieszczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.” APLIKUJ
Mostostal Płock S.A.
Mostostal Płock S.A. działa w branży budowlano-montażowej od ponad 50 lat. Obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa. Oferujemy szeroki zakres usług, realizując przedsięwzięcia z zakresu usług budowlano-montażowych, projektowania i kosztorysowania organizacji i technologii robót, usług sprzętowo-transportowych, remontów i modernizacji sprzętu, maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz usługi w zakresie robót spawalniczych, badań ultradźwiękowych, radiologicznych, wytrzymałościowych.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Targowa 12, 09-400 Płock (dalej: Administrator). Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.mostostal-plock.com.pl lub pisząc na adres e-mail: sekretariat@mostostal-plock.pl. W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się również z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@mostostal-plock.pl lub telefonując pod numer: +48 24 367 11 35. II. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – a jeśli wyrazisz na to zgodę, także w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na takie samo stanowisko. Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego i w zakresie danych określonych w Kodeksie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą do przetwarzania Twoich danych w szerszym zakresie lub dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) .

RODO
Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością udziału w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane będą przez Administratora przetwarzane wyłącznie do zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych także dla przyszłych procesów rekrutacyjnych. III. Informacja o odbiorcach danych Twoje dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom, z których pośrednictwa Administrator korzysta w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Twoje dane osobowe nie będą przez Administratora przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są na stronie: www.mostostal-plock.com.pl * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)